JustDating 全球最好約

❤️輕鬆聊天無負擔約會APP❤️

約砲推文:JD真係好掂

JD真係好掂

22
朋友分享左依個app比我,有星期既vip,之後我就睇下有冇女啱心水,睇下睇下,有個24既妹子hi我,同佢傾下傾下,佢就問我有冇興趣出黎見面,我答應左佢,出左黎見到佢真人,比張相重要正。同佢睇左場戲、食左個飯、行到一間時裝酒店門口,佢突然問我攰唔攰。我話有啲,就咁我就同佢開左房,一入到去,佢立即張我推倒係床上面,之後佢爬上黎,用口唇咬住我耳仔同我講:我馬上幫你消除疲勞!
之後我同佢就互相消除疲勞左成晚,最後同佢做左sp
JD果然係一個好app
馬上下載 受益良多推一個
回到列表