JustDating 全球最好約

❤️輕鬆聊天無負擔約會APP❤️

約砲推文:同SP係某某大學打野戰

同SP係某某大學打野戰

38
大家都有住hall
但因為大家都有另一半
自己個hall無人戈時會叫佢上嚟搞野
但係有時兩邊hall都有人但係又想要果陣
試過夜媽媽係間u周圍走
搵啲黑蚊蚊又無乜人經過嘅地方搞...
好撚刺激
仲唔止一次
有次搞搞下可能大聲得濟搞到教職員啲hall有間房開左燈🙊🙊🙊
馬上下載 受益良多推一個
回到列表