JustDating 全球最好約

❤️輕鬆聊天無負擔約會APP❤️

約砲推文:兄弟們係堅架!!

兄弟們係堅架!!

17
兄弟們呢個JD真係堅啪啪
個日上網見到介紹就試下download 本身都抱著睇下咩料既心態(因為之前有用過探探陌陌個d)一開始禁禁下就有條幾正既女text我,我心諗係咪又係呃人個d野呀 ,點知佢第一句就問我玩呢justdating既目的係想搵咩關係,仲話自己其實結左婚 問我有冇興趣 我膽粗粗試下啦 約左晚食飯睇戲 出到黎食飯 嘩...點解同張相一樣樣既喂...😍😍
食完飯睇埋戲 就上左佢屋企飲下酒 傾傾下先知佢老公成日唔係香港☺️ 傾到咁上下 酒意到就開始越坐越埋 車輪都打埋 之後既野唔詳細解釋啦 大家明架啦 😏 所以呢個JD真係堅架! 兄弟們 加油呀!
馬上下載 受益良多推一個
回到列表