JustDating 全球最好約

❤️輕鬆聊天無負擔約會APP❤️

約砲推文:一次難忙的約會

一次難忙的約會

102
話說本身冇諗過係到搵sp,有一次係到約左個女網友外出食飯睇謝飲下野,咁飲完野之後本身大家都冇有個意識有下文,咁我就話好啦咁番屋企啦下次再食個飯,點知佢話佢打算係附近租間酒店住兩晚,話唔想番屋企,咁我聽日day off就諗住問下佢做咩唔想番屋企之類啦,佢就打斷左我既說話同我講不如陪我去酒店果邊丫,去到面傾到咁上下就問我不如係到陪佢,陪陪下佢,佢講哂佢既時比我聽,原來佢好耐冇拍過拖,而又冇諗過自慰解決需要,試過約幾個男仔岀黎都唔岩傾同冇feel,所以就算自己幾想都好都冇應承人地去開房,但見到我就話我有一種吸引力,仲有心跳既感覺個人又nice,所以就穩穩約約拉左我上去,結果,佢非常肌渴咁飛左上黎,中岀左7次,又2點幾玩到朝早十點幾一齊訓教,之後到而家都有keep住聯絡
馬上下載 受益良多推一個
回到列表